Toodete nimekiri

Laia tõrjespektriga süsteemne fungitsiid ja kasvuregulaator

Herbitsiid kõrreliste tõrjeks laialehelistes kultuurides – väga hea mõju murunurmika suhtes

Herbitsiid juurumbrohtude tõrjeks

Laia toimespektriga strobiluriinfungitsiid seenhaiguste tõrjeks

Suvi- ja taliteraviljade ning rapsi seenhaiguste tõrjevahend ja rapsi kasvuregulaator

Herbitsiid kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks rapsil

Laia registreeringuga fungitsiid erinevate seenhaiguste tõrjeks

Puhtimisvahend suvi- ja talinisule ning tritikalele

Fungitsiidse toimega puhtimisvahend

Selektiivne kontaktne ning mulla kaudu toimiv herbitsiid

Herbitsiid laialeheliste umbrohtude kevadiseks tõrjeks tali- ja suviterviljadel

Insektitsiid ja akaritsiid putukate ja kedriklestade tõrjeks kartulil ja puuviljaaedades

Kontaktne akaritsiid võrgendilestlaste kontrolli all hoidmiseks

Herbitsiid tali- ja suvinisule, tali- ja suviodrale, talitritikalele, talirukkile ja maisile

Herbitsiid kõrreliste ning kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks maisil

Õunapuu viljaalgmete keemiliseks harvendamiseks mõeldud vahend

Laia toimespektriga fungitsiid

3 toimeainega herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks suvi- ja taliteraviljades

Fungitsiid nisu (s.h. spelta), tritikale, odra ja rukki puhtimiseks haiguste vastu

Köögiviljadel kasutatav herbitsiid

Fungitsiid kartulil ja tomatil (avamaal) lehemädaniku, õuntel kärntõve ja viinamarjal ebajahukaste tõrjeks

Tärkamiseelne herbitsiid kartulile ja sojaoale

Tritikale ning tali- ja suvinisu kevadine herbitsiid

Kasutatakse kultuurtaimede kõrre lühendamiseks, mis vähendab lamandumise ohtu

Insektitsiid erinevate kahjurite tõrjeks

Kontaktne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks maisil

Herbitsiid lühi- ja pikaealiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks

Tärkamiseelne herbitsiid laialeheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil

Teraviljadel kasutatav fungitsiid jahukaste tõrjeks, millel on kaitsev ja raviv toime

Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks ning avamaa kurgil ebajahukaste tõrjeks

Mullaherbitsiid tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil, kapsal, brüsseli kapsal, brokolil, lehtkapsal ja lillkapsal

Mullaherbitsiid tärkamiseelseks ja varaseks tärkamisjärgseks tõrjeks tali- ning suvirapsil

Süsteemse toimega mullaherbitsiid tali- ja suvirapsil ning tali- ja suvirüpsil umbrohutõrjeks

Kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks taliteraviljadel, kartulil ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel

Herbitsiid umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks maisil

Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks ja mugulate pruunmädanikku nakatumise vältimiseks

Märgaja taimekaitsevahendite ja väetiste pritsimislahusele

Nälkjate ja tigude söötmürk

Õunviljaliste kärntõve ja kirsi-lehevarisemistõve tõrjeks

Herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude ja tähk-kukehirsi tõrjeks maisil

Valiva toimega insektitsiid, mis tõrjub enamlevinud lehetäiliste liike