Teppeki – efektiivne lehetäiliste tõrjevahend

Eesti taimekaitsevahendite register on täienenud ühe väga efektiivse ning hea keskkonnaprofiiliga toote võrra. Eesti põllumeeste ja aiandustootjate kasutusse on jõudnud lehetäide tõrjevahend – Teppeki. 

Teppeki tõrjub enamlevinud lehetäiliste liike järgnevatelt kultuuridelt: suvi- ja talinisul, durum (spelta) nisul, suvi- ja talitritikalel, suvi- ja talirukkil, suvi- ja taliodral, suvi- ja talikaeral, rohelisel hernel (kaunadeta), kartulil, õuna- ja pirnipuul. 

Toimeaineks on flonikamiid, millel on nii süsteemne, kontaktne kui translaminaarne toime, mille juures lehetäi jätab taimel toitumise katki ning hukkub mõne päeva pärast peale tootega kokku puutumist. Toode tõrjub ainult lehetäisid ning jätab ellu kasulikud putukad, sealhulgas lepatriinud, kes on lehetäide looduslikud vaenlased. Seetõttu ei pea muretsema, kui mõni lehetäi Teppekiga kokku ei puutu, sest selle lehetäi sööb kindla peale lepatriinu vastne või lepatriinu ise ära, mis aitab lehetäide populatsiooni kaua aega madalana hoida.