Silwet Gold

Silwet Gold lisamine pritsimislahusele parandab märgavust ja vähendab vahutamist.

• Pritsimistöö teostamise aja, tööoote ja ooteaja valikul lähtuda kasutatava pestitsiidi etiketil toodust.
• Silwet Goldi võib kasutada kuni 3 korda hooajal.
• Soovitav pritsimislahuse reaktsiooni vahemik on pH 5–8. Sobiva reaktsiooniga pritsimislahust võib kasutada kuni 24 tunni jooksul valmistamisest. Soovitavast vahemikust välja jääva reaktsiooniga lahus kasutada ära kohe peale valmistamist.