Shirlan 500 SC

Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks ja mugulate pruunmädanikku nakatumise vältimiseks.

Shirlan 500 SC on kaitsev kontaktse toimega preparaat.

Esimest korda tuleb Shirlan 500 SC-ga pritsida, kui ilm on haiguse levikuks soodne, HILJEMALT ENNE kartulitaimede kokkukasvamist vagudes.