Rapsan Plus SC

Süsteemse toimega mullaherbitsiid tali- ja suvirapsil ning tali- ja suvirüpsil umbrohutõrjeks.

Rapsan Plus SC on peamiselt mullas toimiv tärkamiseelne herbitsiid, kuid võib ka kasutada kohe pärast kultuuri ja/või umbrohtude tärkamist. Sisaldab kahte toimeainet metasakloor ja kvinmerak.