Rapsan 400 SC

Süsteemne mullaherbitsiid lühiealiste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil, kapsal, brüsseli kapsal, brokolil, lehtkapsal ja lillkapsal.

Rapsan 400 SC on peamiselt mullas toimiv, tärkamiseelne herbitsiid, kuid võib kasutada ka kohe pärast kultuuri ja/või umbrohu tärkamist. Metasakloori optimaalseks levikuks ja toime saavutamiseks on vajalik mullaniiskus.