Herbitsiidid

Selektiivne kontaktne ning mulla kaudu toimiv herbitsiid

Herbitsiid laialeheliste umbrohtude kevadiseks tõrjeks tali- ja suviterviljadel

Herbitsiid tali- ja suvinisule, tali- ja suviodrale, talitritikalele, talirukkile ja maisile

Herbitsiid kõrreliste ning kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks maisil

Köögiviljadel kasutatav herbitsiid

Tärkamiseelne herbitsiid kartulile ja sojaoale

Tritikale ning tali- ja suvinisu kevadine herbitsiid

Kontaktne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks maisil

Tärkamiseelne herbitsiid laialeheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil

Mullaherbitsiid tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil, kapsal, brüsseli kapsal, brokolil, lehtkapsal ja lillkapsal

Mullaherbitsiid tärkamiseelseks ja varaseks tärkamisjärgseks tõrjeks tali- ning suvirapsil

Süsteemse toimega mullaherbitsiid tali- ja suvirapsil ning tali- ja suvirüpsil umbrohutõrjeks

Kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks taliteraviljadel, kartulil ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel

Herbitsiid umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks maisil

Herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude ja tähk-kukehirsi tõrjeks maisil