Fornet Max 6 OD

Herbitsiid lühi- ja pikaealiste kõrreliste ning kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks maisil.

Fornet Max 6 OD on väga efektiivne sulfonüül-uurea herbitsiid, mis sisaldab toimeainet nikosulfurooni.