Flurostar 180

Selektiivne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, talitritikales, talirukkis ja maisis. Toimeaine mõjub taimedele peamiselt lehtede kaudu.